Høvel og Skurlast

Høvellast

Eidskog Stangeskovene har produsert trelast siden 1800-tallet. Vi bruker kun gran og furu av høyeste ­kvalitet. Basert på gamle håndverkstradisjoner og ­moderne produksjonsmetoder lager vi et bredt utvalg kvalitetsprodukter.

Klikk her for mer informasjon:
Justert konstruksjonsvirke
Innvendig panel
Utvendig kledning
Rekker og lekter
Gulvbord og glattkant

Skurlast

Eidskog Stangeskovene produserer skurlast for eget høvleri og til industrikunder i Norge og i Europa.

Skurlasten benyttes i all hovedsak som råstoff til panel-, kledning-, konstruksjonvirke- og limtreproduksjon

Eidskog Stangeskovene eksporterer ca 25 % av produsert volum, hvorav den største andelen selges til industrikunder i Tyskland, Belgia og Holland.