Kjøp av tømmer

Vi kjøper kvalitetssagtømmer av gran og furu fra nærområdet. Sagtømmer av høy kvalitet gir førsteklasses trelast.

Våre sagbruk ligger i Norges beste tømmerdistrikt. Skogen her vokser sakte. Det gir tømmer med smale, jevne og tette årringer med små og friske kvister.

Råstoffet vårt er tømmer fra skogeiere i nærområdet. Dette sikrer oss kvalitet, trygghet og nærhet for råstofftilgang gjennom året.

Tømmerdimensjoner
Vi kjøper gran- og furutømmer, småtømmer, spesialtømmer og normaltømmer.