Om oss

Eidskog Stangeskovene AS produserer trelast av gran til ledende kunder i Østlandsområdet og på eksport. Selskapet har solid økonomi og omsatte i 2022 for 356 millioner kroner. Vi er 55 dyktige medarbeidere ved våre fabrikker på Vikodden i Aurskog (Viken) og på Skotterud i Eidskog (Innlandet).
Hovedkontoret for Eidskog Stangeskovene ligger på Skotterud, 24 km syd for Kongsvinger og 10 km fra Eda ved grensen mot Sverige

Avdelingen på Skotterud består av sagbruk og høvleri. Avdelingen produserer skurlast for egen videreforedling og noe for videresalg. Høvellastproduksjonen består i hovedsak av innvendig panel, utvendig kledning og annen justert bygningslast.

Vi har ett assortert lager av høvellast for rask levering til våre kunder i sentrale områder på Østlandet.

Avdelingen på Vikodden ligger nord-øst i Aurskog-Høland kommune, mot grensa til Nes kommune, Sør-Odal kommune og Eidskog kommune, 25 km fra Aurskog, 25 km fra Bjørkelangen, 30 km fra Årnes, og 35 km fra Skarnes. Avdelingen er samlokalisert med Stangeskovenes AS sitt hovedkontor.

Avdelingen på Vikodden produserer skurlast av sagtømmer med mindre toppdiameter (småtømmer) for videreforedling på eget høvleri på Skotterud og til andre bedrifter som produserer høvellast, limtreprodukter og andre treprodukter.

Eiere
Eidskog Stangeskovene AS eies av Stangeskovene AS (51%) og Eidskog Kommune (49 %). Eierskapet har sin bakgrunn i en fusjon av Stangeskovenes sagbruk på Vikodden i Aurskog-Høland og Eidskog Kommuneskogers sagbruk og høvleri i Eidskog. Denne fusjonen trådte i kraft 1. januar 2002.

 

Tenk Tre