Rekker og lekter, underpanel, vannbrett, forskaling

JUSTERTE REKKER OG LEKTER
         
  Sløyfer   Lm./pk Nobb Nr:
  14 x 48 mm 2950 24022865
         
  Lekter      
  23 x 48 mm 1800 11302619
  30 x 48 mm 1450 11302627
  36 x 48 mm 1270 11302643
         
  Rekker      
  36 x 68 mm 860 11302650
  36 x 73 mm 860 11302668
  48 x 48 mm 840 11302676
  48 x 68 mm 640 11302684
  48 x 73 mm 640 11302692
  73 x 73 mm 640 11302700
         
 
UNDERPANEL (Rupanel)
         
Dimensjon   Lm./pk Nobb Nr:
  15 x 120 mm 1300 21173570
  15 x 145 mm 1000 21173588
  18 x 120 mm 1150 21728803
  18 x 145 mm 850 21728811
  21 x 120 mm 900 21728837
         
 
VANNBRETT
         
Dimensjon     Nobb Nr:
  45 x 70 mm   21081575
  45 x 95 mm   21081583
 
 
TREKANTLEKTER
         
Dimensjon   Lm./pk Nobb Nr:
  25 x 50 mm 900 44015875
 
 
JUSTERT FORSKALING
         
  Dimensjon   Lm./pk Nobb Nr:
  23 x 98 mm 880 21696000
  23 x 123 mm 800 21696018
  23 x 148 mm 760 21696026
         
 
UHØVLEDE FORSKALINGSMATERIALER
         
  Dimensjon     Nobb Nr:
  19 x 75 mm   27885284
  19 x 100 mm   27885359
  25 x 100 mm   27885631
  25 x 125 mm   27885706
  25 x 150 mm   27885771
         
 
SKURLAST
         
  Dimensjon     Nobb Nr:
  125 x 125 mm   41062142
  150 x 150 mm   41062167