Skurlast

Eidskog Stangeskovene produserer skurlast for eget høvleri og til industrikunder i Norge og  i Europa.
Skurlasten benyttes i all hovedsak som råstoff til panel-, kledning-, konstruksjonsvirke- og limtreproduksjon
Eidskog Stangeskovene eksporterer ca 25 % av produsert volum, hvorav den største andelen selges til industrikunder i Tyskland, Belgia og Holland.