Øvrige produkter

Bark

Bark produseres i barkemaskin uten riving eller solding. Konsistens, fuktighet og brennverdi varierer mye over året.
Bruksområder:
Det meste av barken brukes som biobrensel til oppvarming av produksjonslokaler og trelasttørker. Bark er også velegnet til jordforbedring eller som dekkbark i hager.
Fuktighet: Stor variasjon fra 50 til 75 % av totalvekt (100-300% av tørrvekt).

Sagflis

Rå sagflis er usoldet flis fra skur av ferskt tømmer. De minste fraksjonene fra produksjon av industriflis er blandet inn i sagflisa.
Bruksområder:
Rå sagflis brukes til dyrestrø og drenering, og som råstoff til sponplater og biobrensel.
Fuktighet: Gjennomsnittlig ca. 60 % av totalvekt (130 - 160 % av tørrvekt).

Celluloseflis (rå)

Celluloseflisen også kalt industriflis er produsert i reduserskiver og ribbhoggere ved skur av tømmer. Den rå celluloseflisen blir alltid soldet for å gi et homogent råstoff til videre bruk.
Bruksområder:
Rå celluloseflis brukes primært som råstoff for treforedlingsindustrien, men blir også brukt som underlag for blant annet turstier
Fuktighet: 55-65 % av totalvekt (130-170 % av tørrvekt).

Celluloseflis (tørr)

Tørr celluloseflis er hogd av tørt avkapp fra sorterverk og høvleri. Den tørre celluloseflisa soldes ikke og inneholder derfor mange forskjellige fraksjonsstørrelser.
Bruksområder:
Tørr celluloseflis brukes til biobrensel og fremstilling av sponplater.
Fuktighet: 14-17% av totalvekt (15-20% av tørrvekt).

Kutterflis

Kutterflis produseres ved høvling av tørr trelast. Kutterflis består i hovedsak av tynne, små og krumme høvelspon. Den har lav fastmasseprosent, men kan lett komprimeres.
Bruksområder:
Kutterflis brukes til dyrestrø, som råstoff til sponplater og til varmeisolering. Kutterflis brukes også som biobrensel, enten direkte eller som råstoff for briketter og pellets.
Fuktighet: 14 - 17 % av totalvekt (15-20 % av tørrvekt).

Briketter

Vi har eget brikettanlegg, her presses deler av volumet med kutterflis til fyringsbriketter. Det meste av volumet med fyringsbriketter leveres til fjernvarmeanlegg.