Rekker og lekter, underpanel, vannbrett, forskaling

JUSTERTE REKKER OG LEKTER
         
  Sløyfer   Lm./pk Nobb Nr:
  14 x  48 mm 2950 24022865
         
  Lekter      
   23 x  48 mm 1800 11302619
   30 x  48 mm 1450 11302627
   36 x  48 mm 1270 11302643
         
  Rekker      
   36 x  68 mm 860 11302650
   36 x  73 mm 860 11302668
   48 x  48 mm 840 11302676
   48 x  68 mm 640 11302684
   48 x  73 mm 640 11302692
   73 x 73 mm 640 11302700
         
 
UNDERPANEL (Rupanel) 
         
Dimensjon   Lm./pk Nobb Nr:
   15 x 120 mm 1300 21173570
   15 x 145 mm 1000 21173588
   18 x 120 mm 1150 21728803
   18 x 145 mm 850 21728811
   21 x 120 mm 900 21728837
         
 
VANNBRETT
         
Dimensjon     Nobb Nr:
  45 x 70 mm   21081575
  45 x 95 mm   21081583
 
 
TREKANTLEKTER
         
Dimensjon   Lm./pk Nobb Nr:
   25 x 50 mm 900 44015875
 
 
JUSTERT FORSKALING 
         
  Dimensjon   Lm./pk Nobb Nr:
   23 x  98 mm 880 21696000
   23 x 123 mm 800 21696018
   23 x 148 mm 760 21696026
         
 
UHØVLEDE FORSKALINGSMATERIALER
         
  Dimensjon     Nobb Nr:
   19 x  75 mm   27885284
   19 x 100 mm   27885359
   25 x 100 mm   27885631
   25 x 125 mm   27885706
   25 x 150 mm   27885771
         
 
SKURLAST
         
  Dimensjon     Nobb Nr:
  125 x 125 mm   41062142
  150 x 150 mm   41062167